4 évfolyamos gimnázium

Gimnáziumunk Győr belvárosának közvetlen közelében, a festői Rába-parton található. A XVI. század óta működő, hamarosan új, modern épületekkel bővülő intézményben ökumenikus szellemben, korszerű módszerekkel és eszközökkel készítjük fel a diákokat a felsőfokú tanulmányokra.

Gimnáziumunkban sokoldalú, az egyetemi tanulmányokat jól megalapozó ismeretekkel, igényes idegennyelv-tudással, kiemelkedő művészeti képzéssel, valamint keresztyén erkölcsi értékrend alapján neveljük diákjainkat.

Képzési formák, jelentkezés és felvétel:

0001 4 évfolyamos gimnázium természettudományi tagozat

Ezt a képzést elsősorban az egészségügyi, agrár és tanár szakokra irányuló tanulóknak ajánljuk, valamint azoknak is, akik magas szinten kívánják elsajátítani az idegen nyelveket is. A természettudományos képzés és az idegen nyelvi tudás alkalmassá teszi diákjainkat jeles bel- és külföldi egyetemeken való továbbtanulásra.

Felvételi követelmények:
egységes (központi) írásbeli felvételi vizsga, melynek megírására intézményünkben is van lehetőség.

 

0002 4 évfolyamos általános tantervű gimnázium 

Erre a képzésre azokat a tanulókat várjuk, akiknek még nincs leendő pályájukról biztos elképzelésük, azonban nyitottak bármely tanulmányterület mélyebb megismerésére, akiknek fontos az idegennyelv-tudás és motiváltak arra, hogy az egyetemi tanulmányokra igényesen készüljenek. A képzés utolsó két évfolyamán intenzív felkészítés folyik a választott tanulmányterületeken.  

Felvételi követelmények:
egységes (központi) írásbeli felvételi vizsga, melynek megírására intézményünkben is van lehetőség.

 

0003 4 évfolyamos gimnázium angol-német idegen nyelvi tagozat 9. csatlakozó évfolyam

Ezt a képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik az általános iskolában a már tanult angol vagy német nyelvet magas szinten kívánják elsajátítani, és még nincsen kialakult elképzelésük a továbbtanulásról, vagy már érdeklődnek a művészetek, a humán tantárgyak iránt.

Felvételi követelmények:
egységes (központi) írásbeli felvételi vizsga, melynek megírására intézményünkben is van lehetőség és szóbeli meghallgatás idegen nyelvből.