8 évfolyamos gimnázium

A 8 évfolyamos gimnáziumot azoknak a kisdiákoknak ajánljuk, akik könnyen tanulnak, motiváltak az új ismeretek befogadására, s az átlagnál magasabb elvárásoknak is meg tudnak felelni.

Felvételi követelmények: egységes (központi) írásbeli felvételi vizsga

A felvételi pontok számítása:

Az elérhető maximális pontszám: 100 pont

A hozott pontok: a 3. év végi és a 4. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv és környezetismeret osztályzatok átlagának tízszerese (maximum 50 pont).

A szerzett pontok: a központi írásbelin elért pontok 50 %- a (maximum 50 pont)

A jelentkezők rangsorolása a fenti pontszámítás alapján történik. Azonos pontszám esetén a tanulókról elkötelezettségük alapján döntünk.