Iskolapszichológus

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Palasicsné Szövényi Piroska vagyok, klinikai szakpszichológus, 2019 januárjától az Intézmény pszichológusa. Az alábbiakban kívánom bemutatni az iskolában folyó pszichológusi munka alapvető és legfontosabb ismérveit.

Konzultációs időpontok:

hétfőn 8 és 16 óra között

szerdán 8 és 11 óra között

Helyszín:   régi épület 206-os szoba

Időpont egyeztetés személyesen a konzultációs időszakokban, a tanórák közötti szünetekben vagy emailben lehetséges.

email: pszichologus@peterfy.hu

Mivel foglalkozik az iskolapszichológus?

Az iskolapszichológia célja az iskolában folyó nevelő-oktató munka segítése, a diákok és a pedagógusok mindennapjainak megkönnyítése, a felmerülő egyéni vagy csoportos nehézségek, konfliktusok, problémák szakszerű megoldásának elősegítése.

Hogyan dolgozik az iskolapszichológus?

Az iskolapszichológus segítségét igénybe veheti a diák és a pedagógus  egyaránt egyéni konzultáció keretein belül:

- tanulási nehézségek,

- beilleszkedési problémák,

- érzelmi elakadások (szerelmi bánat, veszteség, krízisek),

- kapcsolatokban jelentkező problémák (felnőttekkel, diáktársakkal, partnerkapcsolatban, barátságban),

- szorongás, stressz kezelési nehézségek,

- pályaválasztási bizonytalanság vagy bármilyen egyéb felmerülő életvezetési nehézség, probléma kapcsán.

Szülők is felkereshetik az iskolapszichológust, ha gyermekük nevelésével összefüggésben adódnak kérdéseik, ill. nehézségük szintén egyéni konzultáció keretében.

Az iskolapszichológus feladatainak része a csoportokkal való munka is – osztályok esetében ilyen például az osztály társas közegének vizsgálata, vagy egyéb felmérő vizsgálatok, illetve a csoporton belüli konfliktusok megoldásának elősegítése a pedagógussal együttműködve.

Fontos tudnivalók az egyéni konzultációkról!

- Az iskolapszichológust köti a titoktartási kötelezettség: kizárólag akkor beszélhet a feltárt problémákról a pedagógussal, ha ez a gyerek iskolai jól-léte szempontjából nélkülözhetetlen és a szülő/diák erre kifejezetten felhatalmazza. Kivételt képez a súlyos veszélyeztetettség (öngyilkossági szándék, bántalmazás, bűncselekmény), ebben az esetben a pszichológusnak jelzési kötelezettsége van, az érintett tájékoztatásával.

- Az iskolapszichológussal való találkozás önkéntes.

- A találkozások száma egyéni konzultációk esetében teljes mértékben a problémától függ – lehet akár egy alkalom is, lehet 4-5 vagy annál hosszabb.

- Alapvetően beszélgetés történik a pszichológusnál, ritkábban játékos feladatok vagy rajzolás, esetleg néhány teszt/kérdőív kitöltése.

- Egy alkalom körülbelül 45 percet vesz igénybe.

- A konzultációs kereteken túlmutató problémák (pszichiátriai, pszichoterápiás, gyógypedagógiai, családterápiás, stb. indikáció) esetén az iskolapszichológus a szülőt és a diákot a megfelelő szakemberhez irányítja.