általános iskola

Igazgató: Kolarovszki Zoltán
Az alsó tagozat ig. hely: Marekné Stubán Beáta
Fenntartó: Győri Evangélikus Egyházközség

Típus: evangélikus általános iskola

Intézményünk Győr belvárosának közvetlen közelében a Rába-parton található, ahol az óvoda mellett általános iskola és nyolc évfolyamos gimnázium is működik. Iskolánk teljes alsó és középfokú képzést nyújt. Oktatási és nevelési céljainkat keresztyén szellemben, a keresztyén értékek közvetítésével együtt valósítjuk meg. Mindennapi munkánk során szeretnénk méltónak bizonyulni a több mint 400 évet megélt korábbi iskolánk eredményeihez, tanár elődeink munkájához.

Böjte Csaba gondolatai alapján hisszük és valljuk, hogy oktató-nevelőmunkánk során a nevelők, tanítók, pedagógusok örök „dolgokkal” foglalkoznak, hiszen az ember lelke halhatatlan. A pedagógus legfőbb feladata „kiszedni a magból a hatalmas tölgyet, vagyis hogy felszínre hozza a gyermekben megbúvó értékeket, tehetséget”. Ezt a munkát azonban nem erővel, hanem türelemmel és szeretettel kell végezni: így a gyermek „magától fog kivirágozni”.

 Alsó tagozatunkon nagy szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő ovisokat. Játékdélutánon játékos körülmények között ismerkedhetnek meg intézményünkkel. Nyílt tanítási órán bepillantást nyerhetnek az iskolában folyó oktató-nevelő munkába. Az óvodás gyerekek részt vesznek az első osztályosok tanítási óráján, a szülőknek ez alatt tájékoztatást tartunk.

Helyszín: első osztályok

(Időpontjaink tervezettek kérjük, érdeklődjenek az iskola telefonszámán.)

Hitoktatásban minden tanuló a saját vallásának megfelelően részesül az órarendbe beépítve.

Idegen nyelvet (német vagy angol) választás szerint második osztálytól tanulnak a kisgyermekek. Diákjaink a második és harmadik osztályban naponta 25 percet, negyedik osztályban hetente 3x45 percet foglalkoznak a választott idegen nyelvvel.

Intézményünkben délutáni szakkörök keretében lehetősége nyílik a gyerekeknek, hogy szabadidejüket kellemesen és hasznosan töltsék el. Matematika, énekkar, furulya és képzőművészeti szakkörökön fejleszthetik tudásukat.

A negyedik osztály elvégzése után lehetőség nyílik a tanulmányokat nyolc évfolyamos gimnáziumunkban folytatni. Ha ezt nem igényli a kisdiák, a nyolcadik osztály elvégzése után jelentkezhet négy évfolyamos gimnáziumunkba.

Az alsó tagozatban napközis ellátás, a felsőbb osztályokban tanulószoba működik.